Institut for Kommunikation og Psykologi

Kontakt i professionelle relationer

Kontakt i professionelle relationer

I en tid, som på en særlig måde har aktualiseret og vist menneskets behov for kontakt, problematiserer og diskuterer bogen, hvad nærende kontakt er og kan være i mangfoldige professionelle kontekster og fra forskellige teoretiske og praktiske perspektiver. Antologiens samlende grundlag er, at kontakt anses som en menneskelig eksistensbetingelse, og at kontakt kræver nærhed og nærvær. Bogen er redigeret af Helle Alrø, Lise Billund og Sine Maria Herholdt-Lomholdt.

Lagt online: 24.11.2020

Kontakt i professionelle relationer

Redigeret af Helle Alrø, Lise Billund og Sine Maria Herholdt-Lomholdt

Denne bog udspringer af et ønske om at sætte fokus på betydningen af mel­lem­men­ne­ske­lig kontakt i pro­fes­si­o­nel­le relationer. Gennem kontakt kan den pro­fes­si­o­nel­le forbinde sig med det menneske, hun gennem sit virke skal tage vare på, på en måde så den anden træder frem, ikke bare som patient, klient eller bruger, men som et medmenneske. Bogen udspringer også af en bekymring for skismaet mellem på den ene side at vide, at menneskers trivsel og vækst livet igennem er af­hæn­gig af, hvad man kan kalde nærende relationer og på den anden side at erfare, at relationer inden for de professioner og fag, der arbejder med og igennem men­ne­ske­lig­ kontakt, i stigende grad synes at blive tømt for ’det nærende’. 

Bogens kapitler illustrerer på forskellig vis, at selvom kontakten mellem men­ne­sker nok er under pres i professionelle sammenhænge, så findes den dog – også på en nærende, til tider overraskende og livgivende måde. 

Bogen henvender sig til studerende, forskere og professionsudøvere, der arbejder i, med og igennem kontakt med andre mennesker. 

Læs mere på forlagets hjemmeside