Seminar: Skab Rum til Leg

Seminar: Skab Rum til Leg

Du inviteres hermed til det første seminar i en række, der sætter fokus på leg for voksne, og hvordan man kan skabe rum og stemninger, der inviterer til leg. Når vi føler os trygge nok til at lege, tør vi også være mere åbne, slippe vores fantasi løs, sætte os selv på spil, og tro på, at mere kan lade sig gøre.

Tidspunkt

06.12.2017 kl. 09.30 - 06.12.2017 kl. 14.00

Beskrivelse

Seminaret er bygget op omkring et “Play Jam” - en kreativ designproces - hvor deltagerne selv skal udvikle lege og aktiviteter til egen praksis. På en ”jammende”, legende og samskabende måde, vil vi udfordre hinanden og hjælpe hinanden til at finde på lege, vi selv kan tage med hjem og bruge på netop den måde, der passer os bedst hver især.

Arrangementet er resultatet af et samarbejde mellem Ann Charlotte Thorsted (leder af Play Lab), Helle Skovbjerg (leder af Ludotorium) og Mathias Poulsen (stifter af legefestivalen CounterPlay). Formålet med initiativet er at skabe en større forståelse for hvad leg er, og hvordan legen kan give os nye muligheder.

 

Tilmelding

 

De tre oplæg vil omhandle:

Helle Marie Skovbjerg - Legens stemninger:

“Helles oplæg vil fokusere på legens stemninger, dvs. på den særlige måde at være til stede på, når vi oplever at være i leg. I legens stemninger er vi åbne overfor de skøre indfald, vi vil have mere, og vi vil gøre meget for, at legen kan fortsætte. I legens stemninger er man tunet ind i forhold til omgivelser, til ting og sager og de mennesker vi er sammen med. Stemningerne er knyttet til praksis, dvs. til alle de handlinger som man gør i legen og de sammenhænge, som legen er en del af - og her er der noget der er defineret, men der er også noget der ikke er. Meget kan ske. Legens stemninger er præcist i flertal, idet forskellige lege lader en opleve forskellige stemninger, og mange lege vil udfolde forskellige stemninger”

Ann Charlotte Thorsted:

Ann Charlottes oplæg vil kredse om leg og de særlige fællesskaber, der opstår, når vi leger sammen – børn som voksne. Fællesskaber der er karakteriseret ved en særlig autenticitet og nærvær. Øjeblikke hvor vi har friheden til at skabe, eksperimentere, prøve af og udtrykke os og dermed også mulighed for at opdage nyt og ’finde os selv’. I legefællesskabet er der ikke nogle skjulte dagsordener. Her er vi sammen som gode legekammerater, der vil hinanden og det fælles bedste. Det mest autentiske udtryk for længsel efter ånd i vores kultur, er længslen efter ’skabende fællesskaber’, hvor vi er sammen om det højere og vigtigere, sagde Peter Bastian. Grundtvig havde hjerte for fællesskaber, og han udviklede betingelser for, at ’skabende fællesskaber’ kunne opstå. Vi vil fortsætte, hvor han slap, fordi vi som kultur har alle forudsætningerne for at gøre det.

Mathias Poulsen

Udover spændende nedslag i legeforskningen skal vi også både lege og skabe vores egne lege. Mathias står for et “play jam”, men hvad er nu det? Ja, faktisk er det en form for leg i sig selv, hvor vi tager udgangspunkt i den “forhandling”, der altid finder sted i legen.

Det kan også ses som en kreativ designproces, hvor vi på relativt kort tid udvikler, afprøver og forfiner legekoncepter. Vi bruger et udvalg af forskellige materialer, der kan fremme den gode legestemning, og så undersøger vi, hvor langt man kan komme, når man slipper fantasien løs. Til sidst skal legene selvfølgelig præsenteres og afprøves, så vi kan lære af hinanden.

Pris

Arrangementet er gratis og åbent for alle.

Adresse

Play Lab Nordkraft, Teglgaards Plads 1, 10. etage 9000 Aalborg

Gå til arrangementslisten