AAU logo
Wonderlab præsenterede forskningsresultater

Wonderlab præsenterede forskningsresultater

Finn Thorbjørn Hansen præsenterede resultaterne fra et større forskningsprojekt om eksistentiel innovation og menings- og undringsdrevne innovationsprocesser i organisationer på et seminar d. 6. september 2018.

Lagt online: 10.09.2018

Den 5. September 2018 udkom bogen "At møde verden med undren: Dannelse, innovation og organisatorisk udvikling i et værensfilosofisk perspektiv" af professor Finn Thorbjørn Hansen.

Bogen handler om, hvordan man kan arbejde med innovation og organisationsudvikling ud fra en eksistentiel og visdomssøgende tilgang og er resultatet af det toårige aktionsforskningsprojekt ‘Undrings-dreven Innovation i Vejle Kommune’. Læs mere om bogen.

På seminaret præsenterede Finn Thorbjørn Hansen resultater fra forskningsprojektet samt grundtanker i bogen. På programmet var også et oplæg af den svenske innovationsforsker Åsa Öberg.

Download Finn Thorbjørn Hansen slides

Du kan læse om forskningen her: Ny tilgang til innovation giver et mere meningsfyldt arbejdsliv