Institut for Kommunikation og Psykologi

Play Lab

Baggrund

Baggrund

Play Lab blev oprettet september 2013 under ledelse af Ann Charlotte Thorsted, som er forsker i leg og ansat som adjunkt i interpersonel kommunikation i vidensgruppen Center for Dialog og Organisation (CDO).

Play Lab har til huse i Nordkraft (Teglgaards Plads 1, 10. etage, 9000 Aalborg), hvor der er indrettet et fantasifuldt lokale med adgang til mange forskellige legeredskaber, som kan være med til at stimulere leg.

Formål

Formål

Formålet med Play Lab er at udvikle ny videnskabelig viden om leg i organisationer og på højere uddannelser og formidle denne viden ud i verden. Leg som en måde at skabe mere nærværende, kreative, innovative, lærende og samarbejdsunderstøttende dialoger på.

Ambitionen med Play Lab er at skabe et centralt mødested for forskere, studerende, undervisere og praktikere fra erhvervslivet, som har lyst til sammen med os forskere, at udforske legens rolle og/eller blive introduceret til den viden, vi allerede har gennem bøger, artikler, foredrag, seminarer, konferencer, undervisning eller træning.

Vision

Vision

Den underliggende tese for Play Lab er, at der er noget særligt på spil i leg, som kan hjælpe os med at bevæge os ud over den rationelle tænkning og professionelle styring og ageren, som ensidigt har være dominerende i det industrielle paradigme. At leg gennem dialog- og interventionsprocesser kan skabe særlige være- og samværsformer, som kan understøtte organisationer i deres udviklingen og samtidig hjælpe den enkelte ansatte og grupper med at takle den konstante bevægelighed, krav om forandring, innovation samt evne til at navigere i hyperkompleksitet, som er blevet et hverdagskrav.

Sagt med andre ord, så tror vi på, at leg kan spille en helt central rolle ift. udviklingen af nye sociale strukturer, dialogformer, mentale modeller, ledelsesstile og dermed have en væsentlig indvirkning på den måde vores arbejdsliv udfolder sig på.

Forskningstilgang

Forskningstilgang

Hvordan forsker vi så i leg? Hvad er leg? Hvordan og hvornår leger vi i organisationer? Hvad gør legen ved os, og er det overhovedet muligt at bringe et livsfænomen, som vi ikke selv er i kontrol af i spil, endog i en professionel kontekst som en organisation eller højere gående uddannelse? Hvad gør vi, hvis der er nogen, der ikke ønsker at lege med? Nogle af disse mange spørgsmål ved vi allerede en hel del om, men der er stadig ubesvarede spørgsmål, og derfor er det fortsat vigtigt at undersøge legens rolle.

Organisationer, konsulenter, undervisere, studerende eller andre forskere kan blive inviteret indenfor i labbet for at ”lege” med universitetets studerende og forskere, som er specialister på feltet, for sammen med disse at skabe ny viden om leg. Ikke kun teoretiske tanker, men også praktiske erfaringer. Dvs. samtidig med at vi genererer ny videnskabelig viden, ønsker vi også at hjælpe organisationer og uddannelsessteder med at lære nyt og/eller forandre sig gennem aktionsforskning med en særlig legende og fænomenologisk tilgang.

I Play Lab gør vi os således både skarpe teoretiske betragtninger, ligesom vi træner vores studerende og andre interesserede i legeprocesser og udfører empiriske undersøgelser med aktører fra erhvervslivet. Dvs. vi diskuterer både egne og andre forskeres resultater gennem løbende kvalificerede diskussioner i vores egen forskergruppe, ligesom vi har dialoger med internationale forskere udefra. Al vores erfaringsopsamling baserer sig på videnskabelige metoder og systematisk grundighed i tæt samspil med praktikere.

I Play Lab benytter vi mange forskellige legeaktiviteter og legeremedier som indgang til forandringsskabende, lærende, kommunikerende, team-buildende og innovative processer. Nogle af de erfaringer, vi får, bruges som led i ny forskning, andre gange er det træningsforløb, hvor vi inviterer folk ind udefra, for at de selv kan lære at facilitere legende processer som FIE eksempelvis.

Vi ved aldrig præcist, hvad der kommer ud af legen, derfor er leg også risikofyldt, fængslende, overraskende, energigivende og engagerende. Leg på arbejdspladser eller på højere gående uddannelsessteder kan hjælpe os som ansatte eller studerende med at bryde grænser, få nye perspektiver, finde meningsfuldhed i kaos og kompleksitet og dermed bane vej for ny viden, mere kreativitet og andre måder at kommunikere på, idet dialogen og relationen i legen er båret af et mellemmenneskeligt møde og en særlig sanselig stemthed.

Hvad er Play Lab?

Play Lab is one of Dialogue Lab's four laboratories. In Play Lab focus is on play and its role related to organizations og higher education. Play as a way to support aesthetic learning- and building processes, collaboration, communication, innovation and the development of a "Good work life". 

Leder af Play Lab