AAU logo

Mødestedet og Vidensbasen

Mødestedet og Vidensbasen

Mødestedet er ca. 1-2 gange om året, hvor Dialogue Labs indbyder deres faglige netværk og støttegrupper til åbne foredrag af mere forskningsformidlende og praktisk-inspirerende art. Det er en slags folkeuniversitets-lignende initiativer, der skal række ud til borgere i Nordjylland og i resten af Danmark. Under Mødestedet fortæller forskerne fra de fire labs om de aktiviteter, de måtte have i gang, nye forskningsresultater, bogudgivelser mv. Alle der måtte have lyst til at høre om nye ideer og opleve undersøgende, legende, materielt-animerede eller filosofisk undrende samtaler og samværsformer er hjertelig velkomne.

Her mødes forskellige fagfolk med forskellig professionalitet også som et fagligt netværk under mere ’hyggelige’ omstændigheder, for at udveksle ideer og møde nye faglige bekendtskaber omkring professionelle samtaler, samværsformer og forandringsskabende processer.

Vidensbasen er den voksende samling af systematisk viden og fagligt overblik over litteratur, forskning og aktuelle konferencer i ind- og udland samt links til faglige netværk, der måtte have relevans for Dialogue Labs’ medlemmer.

Til de enkelte Labs i Dialogue Labs knyttes også en ressourcegruppe eller ’tænketank’, der løbende kan komme med ideer og forslag til nye initiativer og spørgsmål, der kan holde det væsentlige i det pågældende Lab løbende vedlige og i live. Denne ressourcegruppe hjælper også til mht. udvikling og løbende opdatering af Vidensbasen og aktuelle initiativer.