AAU logo

Institut for Kommunikation og Psykologi

Dialogue Labs Platforme

Konkrete platforme for de fire Dialogue Labs

Dialogue Labs består af fem platforme. Fælles for de fem platforme er, at der i hvert ’rum’ er knyttet en systematisk vidensopsamling og dertil hørende analyse med det formål at kvalificere vores forståelse af henholdsvis de undersøgende (Inquiry Lab), undrende (Wonder Lab), legende (Play Lab) og materielt-animerede (Material Story Lab) samtale- og samværsformer.
 

Værkstedet

Værkstedet er rummet hvor forskere/studerende mødes med praktikere og professionelle omkring udvikling og undersøgelse af nye former for samtaler og andre former for undrende, legende og kreative samværsformer i professionel og organisatorisk kontekst.

Læs om Værkstedet

Forsøgsstationen

På Forsøgsstationen udføres reelle og rekvirerede forskningsprojekter ’ude-i-byen’, hvor Dialogue Labs forskellige tilgang afprøves.

Læs om forsøgsstationen

Salonen og analyserummet

I Salonen og analyserummet mødes man til eftertanke og forskningsseminarer omkring nøglespørgsmål og problemstillinger forskningsmæssigt og fag-professionelt.

Læs om Salonen og analyserummet

Træningsrummet

I Træningsrummet foregår undervisning, træning og supervision i forhold til professionelle samtaler og kreative, legende og undrende samværs- og refleksionsformer i uddannelses- og arbejdskontekster og organisatorisk læring generelt. Træningen vil ske under videoobservation efterfulgt af interviews, således at analysen af disse vil indgå som kvalificering af supervisionen og den forskning, der sker i Dialogue Labs.

Læs om Træningsrummet

Mødestedet og Vidensbasen

Mødestedet og Vidensbasen er rummet for networking og systematisk opsamling af viden fra de fire forskellige laboratorier.

Læs om Mødestedet og Vidensbasen