AAU logo

Institut for Kommunikation og Psykologi

Forskning inden for psykologi, sundhed og terapi

Vidensgrupper og forskningscentre

 • +

  Center for Developmental & Applied Pscyhological Science (CeDAPS)

  Center for Developmental & Applied Pscyhological Science symboliseret ved en kløverblomst i græsmark

  CeDAPS forsker tværfagligt og evidensbaseret i almenpsykologi samt atypisk udvikling, psykisk sårbarhed med et livslangt perspektiv. Formålet med CeDAPS’ forskning er at fremme livskvalitet og modvirke marginalisering. Konstitueret leder af CeDAPS er Tia Hansen.

  Center for Developmental & Applied Pscyhological Science

   

 • +

  Center for Kulturpsykologi

  Centre for Cultural Psychology illustreret ved en række bøger om kulturpsykologi

  Center for kulturpsykologi har fokus på forskning i de forskellige dynamiske relationer, der eksisterer mellem kulturelle, sociale og naturlige sammenhænge og den menneskelige psykologi. Kulturpsykologien fokuserer derfor på den gensidige indvirkning mellem menneskelig psykologi og samfund. Kulturpsykologien undersøger dette ved at se på, hvordan kultur, kommunikation og psykologi er vævet ind i hinanden. Leder af Center for Kulturpsykologi: Jaan Valsiner. 

  Center for Kulturpsykologi

 • +

  Center for Kvalitative Studier (QS)

  Center for kvalitative studier illustreret ved farveblyanter på sort baggrund

  Vidensgruppen CQS er en del af Center for Kvalitative Studier. Medlemmerne af QS forsker og underviser inden for det humanvidenskabelige område. Særlige interesseområder er kvalitativ psykologi, pædagogisk psykologi, klinisk psykologi, almen psykologi og social- og personlighedspsykologi. Leder af QS er Svend Brinkmann.

  Center for Kvalitative Studier

 • +

  Centre for Cognitive Neuroscience (CCN)

  Centre for Cognitive Neuroscience (CCN) illustreret ved neuroner i hjernen

  CCN forsker eksperimentalt indenfor en række felter som perception og opmærksomhed, følelser, kropsbevidsthed, eksekutive funktioner, visuel hukommelse og bevidsthed. Forskningen er rettet mod både raske deltagere og patienter med forskellige neuropsykologiske lidelser. Leder af CNN er Thomas Alrik Sørensen.

  Centre for Cognitive Neuroscience

 • +

  Danish Institute of Humanities and Medicine (DIHM)

  Danish Institute of Humanities and Medicine illustreret ved et blad på en gul/lysegrøn baggrund

  Danish Institute of Humanities and Medicine  is a cross-faculty initiative spanning the Faculty of Humanities and the Faculty of Medicine at Aalborg University, Denmark. The two main drivers of scholarly and educational activities at the Institute are: translationality (incorporating a dynamic research-practice interface) and transdisciplinarity (involving sustained collaboration among contributory disciplines).

  DIHM

 • +

  Musikterapi

   Musikterapi illustreret ved to kvinder der spiller musik sammen, mens de har øjenkontakt

  Vidensgruppen i Musikterapi samler forskere der har fokus på terapeutisk anvendelse af musik med henblik på forebyggelse, behandling, genoptræning og undervisning. Endvidere varetages undervisning på den 5årige kandidatuddannelse i musikterapi, vejledning på Forskerprogrammet i Musikterapi, klinisk musikterapiudøvelse på Musikterapiklinikken på Aalborg Psykiatriske Sygehus, projektsamarbejde med offentlige institutioner og virksomheder, netværkssamarbejde med praktikere og aftagere samt en bred vidensformidling. Leder er Vidensgruppen er Stine Lindahl Jacobsen .

  Vidensgruppen i Musikterapi

Institut for Kommunikation og Psykologi