AAU logo

Vidensgrupper og forskningscentre

Vidensgrupper og forskningscentre Campus Aalborg Øst

 • +

  Center for Developmental & Applied Pscyhological Science (CeDAPS)

  Cognitive Psychology Unit (CPU)

  CeDAPS forsker i teoretiske og anvendte aspekter af menneskers udvikling igennem hele livet. Særlig ekspertise findes indenfor typisk og atypisk udvikling, børneneuropsykologi, sprogforstyrrelser, rehabiliteringspsykologi, dyreassisteret terapi, tvær-kulturel psykologi, mixed-methods, behandling af større databaser, samt evidensbasering af forskellige typer praksisformer. Leder af CeDAPS er Kristine Jensen de Lopez.

   

  Center for Developmental & Applied Pscyhological Science

 • +

  Center for Klinisk Hverdagspsykologi

  Center for Klinisk Hverdagspsykologi

  Begrebet "klinisk hverdagspsykologi " peger på, at fokus er rettet mod problemer i hverdagslivet. Målet er at identificere, klassificere, forstå og udvikle behandling og intervention i forhold til problemer indenfor normalpsykologiske tilstande. Sådanne problemer forårsager lidelse og øget risiko for alvorlig psykisk sygdom og lidelse. Et af målene er at identificere specifikke behandlingsmetoder, der afspejler resultaterne af det kliniske og eksperimentelle arbejde. Ledere af CKH: Bendt T. Pedersen & Einar B. Baldursson.

 • +

  Center for Kulturpsykologi

  Centre for Cultural Psychology

  Center for Kulturpsykologi er et forskningscenter, der udforsker kulturpsykologien gennem fire områder: kulturpsykologi og æstetik i bylivet; kreative processer i hverdagslivets sociale praksisser; indgriben i den globaliserende verden og erkendelsesteori indenfor samfundsvidenskaberne. Centret er hovedsæde for det det internationale forskningsnetværk "Kitchen Seminars". Leder af Center for Kulturpsykologi: Jaan Valsiner. 

  Center for Kulturpsykologi

 • +

  Centre for Cognitive Neuroscience (CCN)

  Centre for Cognitive Neuroscience (CCN)

  CCN forsker eksperimentalt indenfor en række felter som perception og opmærksomhed, følelser, kropsbevidsthed, eksekutive funktioner, visuel hukommelse og bevidsthed. Forskningen er rettet mod både raske deltagere og patienter med forskellige neuropsykologiske lidelser. Leder af CNN er Thomas Alrik Sørensen.

  Centre for Cognitive Neuroscience

 • +

  Danish Institute of Humanities and Medicineh (DIHM)

  Danish Institute of Humanities and Medicine

  Danish Institute of Humanities and Medicine  is a cross-faculty initiative spanning the Faculty of Humanities and the Faculty of Medicine at Aalborg University, Denmark. The two main drivers of scholarly and educational activities at the Institute are: translationality (incorporating a dynamic research-practice interface) and transdisciplinarity (involving sustained collaboration among contributory disciplines).

  DIHM

 • +

  International Centre for the Cultural Psychology of Creativity (ICCPC)

  International Centre for the Cultural Psychology of Creativity

  International Centre for the Cultural Psychology of Creativity, located at Aalborg University, Department of Communication and Psychology, is dedicated to the study of creativity from a social and cultural perspective.

  ICCPC

 • +

  Qualitative studies (QS)

  Qualitative studies (QS)

  Vidensgruppen QS er en del af Center for Qualitative Studies. Medlemmerne af QS forsker og underviser inden for det humanvidenskabelige område. Særlige interesseområder er kvalitativ psykologi, pædagogisk psykologi, klinisk psykologi, almen psykologi og social- og personlighedspsykologi. Leder af QS er Svend Brinkmann.

  Center for Qualitative Studies

Øvrige vidensgrupper og forskningscentre