Institut for Kommunikation og Psykologi

vis

Vægmaleri

Nyt humanistisk netværk om miljøretfærdighed skal bidrage til miljødebatter og omstilling

Netværket er et samarbejde mellem Aalborg, Århus og Roskilde Universitet. Målet er at skabe samtaler og dialog om global miljøretfærdighed mellem den akademiske verden og civilsamfundet, særligt aktivister og NGOer.

Lagt online: 08.03.2021

Foto: "Right to water mural" by uusc4all is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Netværket arbejder indenfor miljøhumaniora og omdrejningspunktet er begrebet om miljøretfærdighed (Environmental Justice). Målet er at tilvejebringe samtaler og dialog om global miljøretfærdighed i skæringspunktet mellem den akademiske verden og civilsamfundsorganisationer, særligt aktivister og NGOer. Derudover søger netværket at styrke miljøhumaniora i Danmark og miljøhumanioras forbindelse til civilsamfundet.

Med fokus på global retfærdighed, udforsker netværket grænserne mellem videnskabernes og civilsamfundets involvering i miljø- og omstillingsproblematikker. Netværket undersøger nye interventionsformer og understreger derigennem humanioras centrale placering i forhold til at begrebsliggøre og synliggøre den økologiske krises komplekse samspil mellem det humane og den non-humane omverden. Netværket bygger på to komplementære ideer:

  1. At humaniora bliver teoretisk beriget gennem kontakt og samarbejde med aktuelle former for miljøaktivisme og civilsamfundsengagement;
  2. At humanistisk forskning kan bidrage til offentlige miljødebatter og omstillingstiltag. 

Netværket heder: The Network for Global Justice and the Environmental Humanities: Transformative engagements between academia and civil society. Det har fået støtte fra DFF/FKK og løber fra 2021 til udgangen af 2023. Netværket er et samarbejde mellem AU, AAU og RUC.

Netværket holder sit første arrangement d. 11. marts 2021. Alle er velkomne til at deltage. Læs mere om arrangementet her.

Netværket holder sit andet møde d. 16. april 2021 fra 13: 30-15: 30 og en workshop den 25. maj 2021 fra 10.30 til 15.30 (begge online).

For yderligere information kontakt:

Mikkel Fugl Eskjær, eskjaer@hum.aau.dk/9940 9077