AAU logo

Institut for Kommunikation og Psykologi

vis

Hvilken betydning har det at afholde forskningskongresser?

Hvilken betydning har det at afholde forskningskongresser?

I forbindelse med et nyt erhvervsp.h.d.-projekt går Wonderful Copenhagen, VisitAarhus og Aalborg Universitet sammen om den første videnskabelige kortlægning af de videnøkonomiske effekter af værtskaber for forskningskongresser.

Lagt online: 08.09.2016

Innovationsfonden har netop bevilget 1 mio. kr. til et nyt forskningsprojekt i samarbejde mellem Wonderful Copenhagen, VisitAarhus og Aalborg Universitet, der for første gang skal kortlægge de videnøkonomiske effekter af værtskaber for forskningskongresser. Det sker ved at undersøge motiverne for værtskaberne og ved at kortlægge netværksudvikling og profilering før, under og efter afholdelse af kongresser. Bag projektet står cand.scient.pol. og tidligere chefkonsulent i Danmarks Grundforskningsfond Thomas Trøst Hansen, der er blevet ansat som erhvervsp.h.d-stipendiat hos Wonderful Copenhagen. Derudover tilknyttes han Humanomics Research Centre ved Institut for Kommunikation på Aalborg Universitet København.
- Brancheorganisationer, virksomheder og universiteter i Danmark kan bruge dette studie til at brande sig som globale ”first-movers” med en innovativ og videnskabelig tilgang til kongres- og konferenceafholdelse, der samtidig vil gøre det mere attraktivt for danske forskere at blive kongresværter, forklarer han.

Et længe ønsket projekt

På Aalborg Universitet ser man også et stort potentiale i projektet og glæder sig samtidig over samarbejdet med Wonderful Copenhagen og VisitAarhus.
- Der er behov for at få kortlagt videnintensive konferencers betydning for netværksdannelse, videnskabelig gennemslagskraft og regional udvikling. Hvert år uddeler forskningsråd og fonde store summer til forskningskonferencer og konferencedeltagelse, men der findes kun meget lidt viden om, hvilke effekter konferencer har for den videnskabelige udvikling. Det er samtidig glædeligt for os, at vi nu kan igangsætte et samarbejde med Wonderful Copenhagen og VisitAarhus og være med til at skabe værdifuld viden ud til samfundet, siger lektor David Budtz Pedersen, der leder Humanomics Research Centre ved Institut for Kommunikation på Aalborg Universitet København.

Projektet er desuden for Wonderful Copenhagen og VisitAarhus et vigtigt og længe ønsket træk.
- At internationale forsknings- og videnskabskongresser er en god turistøkonomisk forretning for byer, har længe været en kendt størrelse, men at vi nu kan fokusere på en række af de andre, men mindst ligeså vigtige, videnøkonomiske effekter afledt af kongressernes afholdelse, er godt for både byerne, vores konkurrenceevne og videnmiljøerne selv, udtaler kongresdirektør Jonas Wilstrup, Wonderful Copenhagen. 

For yderligere information kontakt:

Lektor David Budtz Pedersen på tlf.: 30 29 29 74 eller e-mail: davidp@hum.aau.dk

Kongresdirektør Jonas Wilstrup på tlf.: 29 29 85 24 eller e-mail jwi@woco.dk

Kongreschef Allan Tambo Christensen på tlf.: 51 56 65 36 eller e-mail at@visitaarhus.com.

Erhvervsph.d.-stipendiat Thomas Trøst Hansen på tlf.: 25 32 51 72 eller e-mail tth@woco.dk

Pressemedarbejder Susanne H. Knudsen på tlf.: 29 60 98 72 eller e-mail: shk@hum.aau.dk