AAU logo

Institut for Kommunikation og Psykologi

vis

Forskningsprojekt skal gøre os klogere på tiden

Forskningsprojekt skal gøre os klogere på tiden

Det Frie Forskningsråd har bevilget over 6 millioner kr. til et forskningsprojekt med deltagelse af seks danske universiteter under ledelse af professor Peter Øhrstrøm fra Aalborg Universitet. Projektet skal udforske tidslogikken, som blev udviklet i midten af forrige århundrede, og som senere har vist sig praktisk anvendelig indenfor for datalogi og informationsvidenskab.

Lagt online: 16.12.2016

De fleste mennesker har nok en fornemmelse af tiden og en opfattelse af, at vores valg i nuet spiller ind på vores fremtid, ligesom vores nu er udsprunget af de valg, vi har taget i fortiden. Men tiden er ikke en størrelse, man lige kan tage og føle på. I projektet vil forskerne studere tiden ud fra såkaldt tidslogik. Ifølge Peter Øhrstrøm er det afgørende for os som mennesker at forholde os til og - om muligt - forstå tiden:

- Man kan jo sige, at tiden er et af de helt afgørende livsvilkår for hele vor eksistens. Blandt de mest omdiskuterede spørgsmål angående tid kan man nævne problemerne, som er knyttet til opfattelsen af fremtiden og fremtidsmulighederne. Hvordan kan man bedst med logiske modeller skelne mellem det, som nødvendigvis vil ske, det som muligvis sker, og det som faktisk sker? Med andre ord: Hvordan skal vi forstå udsagn om den åbne fremtid?

Peter Øhrstrøm spørger altså, hvordan vi logisk kan beskrive tiden, givet at vi har en frihed til at vælge mellem alternative fremtidsmuligheder. Her er der ifølge professoren hjælp at hente i tidslogikken, der blev udviklet i 50’erne og 60’erne af filosoffen og logikeren A. N. Prior (1914-69). Priors analyse førte ham frem til en skelnen mellem ”tiden indefra”, dvs. menneskets forståelse af tiden som fortid, nutid og fremtid – på engelsk tenses -  og ”tiden udefra”, hvor tidspunkter og begivenheder ordnes ud fra før og efter, men uden at betragteren ser sig selv om en del af historien. Ifølge forskerne bag projektet, er tenses et helt centralt begreb, når man vil forstå, hvad tid er. Man skal efter deres mening følge Priors ide om at beskrive tiden indefra, hvis man vil gøre sig håb om at få fat på tidens kompleksitet. Projektet handler om at udvikle og modernisere den tilgang til tid, som Prior oprindeligt beskrev.

Ideen om tidslogik er ikke kun vigtig i moderne filosofi i forbindelse med forståelsen af tid; den har også vist sig at være meget anvendelig i datalogi og i informationsvidenskab. Som eksempel nævner Peter Øhrstrøm ideen om forgrenet tid. Her ses tiden som et træ, der forgrener sig i fremtiden, og hvor grenene alle kommer fra samme rod. Hvis man ser alle de måder, et program - f.eks. et computerspil - kan afvikles som et forgrenet træ, kommer hver forgrening til at svare til et brugervalg. Hvis man ud fra tidslogikken kan ræsonnere systematisk om træets egenskaber, vil man dermed også sige noget væsentligt om systemet som sådan. På den måde vil tidslogik fx kunne bruges til på en præcis måde at beskrive og analysere computersystemer.

Mange af Priors skrifter er endnu ikke udgivet, og en stor del af dem foreligger endnu kun som håndskrifter, så et af projektets formål er at få udgivet materialet, ligesom man vil udvikle et internationalt forum for studiet af Priors ideer.

For yderligere information kontakt

Professor Peter Øhrstrøm, tlf. 9940 9048 og 9829 7061 eller mail poe@hum.aau.dk

Fakta:

  • Projektitel: The Primacy of Tense: A.N. Prior Now and Then
  • Bevilling: Det Frie Forskningsråd | Kultur og Kommunikation har bevilget 6.106.979 kr. til projektet
  • Projektperiode: 1. oktober 2016 til 30. september 2019.
  • Projektet afvikles i et samarbejde mellem Aalborg Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Københavns Universitet, Roskilde Universitet, Syddansk Universitet og Århus Universitet.
  • Leder af projektet: Professor Peter Øhrstrøm, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet
  • Fra Aalborg Universitet deltager: Peter Øhrstrøm, Thomas Ploug og David Jakobsen