AAU logo

Institut for Kommunikation og Psykologi

vis

Forskere vil eksperimentere med formidling af forskning

Forskere vil eksperimentere med formidling af forskning

Nyt netværk skal arbejde med, hvordan forskning kan gøres tilgængelig for andre grupper af interessenter end andre forskere. Det kan være håndværkere, sundhedspersonale, beslutningstagere og andre aktører, som arbejder i det felt, forskningen berører.

Lagt online: 13.12.2017

Forskning skal være tilgængelig også uden for den akademiske verden, så forskningsresultaterne kan finde ud i samfundet og gøre gavn. Men hvordan formidles forskning bedst til forskellige målgrupper? Det har en gruppe forskere gennem flere år arbejdet med, og i de næste par år fortsætter gruppen arbejdet i form af en række aktiviteter i Finland, Norge, Sverige og Danmark med fokus på skrivning.

Charlotte Wegener fra Institut for Kommunikation og Psykologi og Ninna Meier fra Institut for Sociologi og Socialt Arbejde har modtaget en bevilling på 409.000 svenske kroner fra den nordiske sammenslutning af humanistiske og samfundsvidenskabelige forskningsråd, NOS-HS. Bevillingen skal bruges til at skabe et nordisk forskningsnetværk med fokus på formidling af forskning.

Netværkets planlagte workshops vil fokusere på det at skrive som middel til at styrke samarbejdet mellem forskere og forskningens interessenter og samtidig frembringe forskningsresultater, der har relevans for forskningens forskellige målgrupper. Charlotte Wegener fortæller:

- Vi skal sammen undersøge, hvordan vi kan lave forskningsformidling, som fx en bygningskonstruktør, en pædagog eller en radiograf har tid og lyst til at sætte sig ind i. 

Spørger man Charlotte Wegener om, hvorfor det er så vigtigt at samarbejde om forskningsformidling, er hendes forklaring:

- Det er én vej til at sikre, at vores forskning ikke lukker sig om sig selv og kun henvender sig til nogen, der ligner os selv. Den traditionelle forskningsartikel er i form og indhold svært tilgængelig for mange, og det er derfor afgørende, at vi skriver på måder og i formater, der henvender sig mere direkte til de målgrupper, som forskningen er udført sammen med, og som gerne skulle have glæde af forskningen i udviklingen af deres praksis.

I den del af netværksaktiviteterne, der er forankret i Aalborg, vil forskerne fra AAU arbejde sammen med forskere fra UCN, som har lanceret et nyt online tidsskrift, der henvender sig til praktikere inden for UCN’s uddannelsesfelter.

Fakta

  • Projekttitel: Open writing: The missing link on the open science agenda
  • Projektperiode: 2018-01-01 - 2019-12-31
  • Bevilling: 409.000 svenske kroner fra ‘The Joint Committee for Nordic research councils in the Humanities and Social Sciences’ (NOS-HS)
  • I projektet deltager foruden Charlotte Wegener og Ninna Meier fra Aalborg Universitet også forskere fra Sverige og Norge.

For yderligere information

Kontakt Charlotte Wegener, Mobil: +45 3045 8582, cw@id.aau.dk