AAU logo

Institut for Kommunikation og Psykologi

Inddragelse i forandringsprocesser? Aktionsforskning i organisationer

Inddragelse i forandringsprocesser? Aktionsforskning i organisationer

Hver dag søsættes der forandringsprocesser i organisationer. Bogen kredser om spørgsmålet: hvem skal have indflydelse på hvad i forandringsprocesser? Bogen er skrevet af Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen og kan hentes frit på forlagets hjemmeside.

Inddragelse i forandringsprocesser? Aktionsforskning i organisationer

af Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen

Er medarbejdere og deres nærmeste ledere med til at beslutte, om der skal igangsættes en forandringsproces? Hvad målene med den skal være? Hvordan den skal designes? Efter hvilke kriterier, den skal evalueres? Og hvem, der efterfølgende kan fortælle “sandheden” om processen? Handler organisatoriske forandringsprocesser om økonomisk effektivisering og/eller om bedre arbejdslivskvalitet?

Den slags spørgsmål har været diskuteret siden midten af det 20. århundrede inden for aktionsforskning. Aktionsforskning er en integreret forandringsog forskningsproces, hvor medarbejdere, ledere, forskere og andre interessenter er inddraget med hver deres kompetencer og ofte modstridende interesser.

Bogen diskuterer forskellige forståelser af inddragelse i den organisatoriske aktionsforsknings historie. De handler bl.a. om selvstyrende grupper, demokratiske dialoger og samskabelse. Bogen analyserer konkrete projekter fra USA, England, Norge, Sverige, Spanien fra 1940 til 2000 og et dansk fra 2010. Betyder inddragelse, at medarbejdere og deres nærmeste ledere er respondenter, praktikere eller medforskere? Betyder inddragelse, at forskerne fungerer som eksperter, som facilitatorer eller som medproducenter af praktisk og teoretisk viden?

Det er forfatternes antagelse, at disse spørgsmål ikke alene er relevante for medarbejderinddragelse, men også for borgerinddragelse, patientinddragelse, forældreinddragelse osv. Hvem afgør, hvem der er relevante interessenter, og hvem der ikke er? Hvem afgør, hvilke emner, der skal inkluderes, og hvilke, der ekskluderes? Hvem afgør, om der er tale om medindflydelse, hvor man kan komme med forslag, eller om der er tale om medbestemmelse, hvor man også kan være med til at tage beslutninger? Disse spørgsmål antyder, at magt indgår som en central komponent. Igennem hele bogen kombineres inddragelse med teori og analyser af magt, som også omfatter forskernes og forfatternes magtudøvelse.

Alle forandringsprocesser synes at have ét til fælles: der sker næsten altid noget uforudset. Bogen opstiller derfor ikke en how-to-manual. Ud fra analyser og forfatternes egne erfaringer som aktionsforskere og organisationsudviklingskonsulenter formuleres snarere en række opmærksomhedspunkter, som sammenfattes i sidste kapitel. Forfatterne håber, at kommende aktionsforskere, forandringsagenter og andre, der ønsker at praktisere inddragelse, kan bruge dem til at håndtere nogle af de dilemmaer, udfordringer og paradokser, som de analyserede tilgange til aktionsforskning og de selv har bakset med.

Hent bogen her

Om forfatterne

Marianne Kristiansen

Jørgen Bloch-Poulsen