Institut for Kommunikation og Psykologi

Forside til bogen Den kriminelle hjerne

Den kriminelle hjerne

Denne bog handler om kriminalitet set fra et hjerneperspektiv og sætter blandt andet fokus på sammenhænge med psykiske lidelser, genetik, og hvad vi som samfund kan overveje at gøre for at mindske kriminalitet. Bogen er redigeret af Thomas Alrik Sørensen og Rune Skovgaard Rasmussen.

Vi er sociale væsner. Vi lever og agerer i fællesskaber. Vores hjerne er formet af blandt andet denne interaktion gennem årelang evolution.

En række af hjernens funktioner, som fx empati, lader til direkte at støtte op om, at vi kan leve sammen i fællesskaber. Disse fællesskaber styres og reguleres oftest af regelsæt, hvilket ind imellem bliver brudt. Selvom dette kan ske uforsætligt, er der også eksempler, hvor dette regelbrud sker med vilje og endda, til tider, gentagne gange for nogle. Hvad er det, der gør, at nogle kan agere i denne sammenhæng, medens andre ikke kan? Kan man tale om, at nogle hjerner er mere tilbøjelige til at begå kriminalitet end andre? Og hvad med de, der er vidne til en kriminel handling; hvor pålidelige er deres hjerner i forhold til at beskrive og huske en kriminel hændelse – og det, som er essentielt i forhold til et retsligt efterspil.

I dette års hjernebog har vi forsøgt at sætte fokus på netop kriminalitet og hjernen, også med fokus på, hvorledes kriminelle hjerner kan afvige mht. hjerneaktivitet, sammenhænge til psykiske lidelse og personlighedsforstyrrelser – samt ikke mindst genetik, og hvad vi som samfund kan overveje at gøre for at mindske kriminalitet i fremtiden.

Sammen med en række forskellige eksperter prøver vi her at belyse de mange spørgsmål, der netop presser sig på omkring den kriminelle hjerne. Så læn dig tilbage i stolen – og lad dig fængsle af årets hjernebog.

Læs mere på hjerneforum.dk.

Thomas Alrik Sørensen er lektor i Centre for Cognitive Neuroscience på Aalborg Universitet.