Institut for Kommunikation og Psykologi

Ny bog: Børn, unge og medier

Ny bog: Børn, unge og medier

I denne bog ser medieforskerne Stine Liv Johansen og Malene Charlotte Larsen på, hvad der foregår bag skærmen hos børn og unge – og hvilken indflydelse de har på venskabsrelationer, leg og selvfremstilling.

Børn, unge og medier

af Stine Liv Johansen og Malene Charlotte Larsen

 

Begrænset skærmtid, stress eller digital mobning. Når børn og unges skærmforbrug debatteres, er det ofte ud fra en antagelse om, at sociale medier er skadelige og bør begrænses.

Men hvad ved vi egentlig om børn og unges medieforbrug? Og har vi overhovedet børn og unges perspektiv med, når vi debatterer?

I bogen Børn, unge og medier undersøger de to medieforskere, hvad der sker bag skærmene hos børn og unge: Hvilken rolle spiller medier i børn og unges liv i dag? Hvordan indgår nye digitale og sociale medier som en del af børn og unges leg og venskabsrelationer? Og hvad betyder de for den måde børn og unge præsenterer sig selv online?

Indblik i den nyeste forskning på området
Bogen giver et samlet blik på børn og unges medieforbrug på tværs af platforme, kanaler og aldersgrupper. Den præsenterer den nyeste forskningsbaserede viden om børn og unges mediebrug i relation til emner som legepraksis, sociale relationer og selvfremstilling. Afslutningsvis findes et kapitel om privacy og databeskyttelse i forhold til børn og unge. 

Læs mere på forlagets hjemmeside