Institut for Kommunikation og Psykologi

Medieæstetik – Politik, hverdagsliv og forbrugskultur

Medieæstetik – Politik, hverdagsliv og forbrugskultur

Denne bog handler om me­di­e­æs­te­tiske potentialer og virkemidler inden for politisk kommunikation, forbrugskultur og i medier som apps og sociale medieplatforme. Redaktører: Iben Bredahl Jessen & Nicolai Jørgensgaard Graakjær.

Menneskets frembringelser af æstetiske udtryk er uløseligt forbundet med medier. Det ved vi fra kunstens verden og fra studier af sang, drama, billeder og skrift. Uden for kunstens område kommer æstetik til udtryk i bl.a. massemediernes og digitale mediers fremstillingsformer gennem bestræbelser på at skabe sansemæssigt nærvær på trods af afstand. Medier indeholder forskellige muligheder for at udtrykke sig æstetisk, som dels er betinget af det enkelte medies udtryks- eller produktionsvariable, dels er formet socialt og kulturelt gennem konventioner (fx genrer og stilarter) såvel som af institutionelle forhold. På den baggrund fokuserer denne bog på me­di­e­æs­te­tiske potentialer og virkemidler uden for kunstens område og mere specifikt inden for:

  • Politisk kommunikation: politikeres iscenesættelse
  • Forbrugskultur: fremstillinger af produkter og forbrug
  • Hverdagslivets medier: brug af apps og sociale medieplatforme til af­slap­ning, underholdning og kommunikation

Bogens sigte er at præcisere og demonstrere forskellige dimensioner af, hvordan medieæstetik kan forstås og analyseres med inddragelse af aktuelle fænomener inden for de nævnte domæner.

Bogen, der udkom i slutningen af 2020, er 9. udgivelse i serien MÆRKK - Æstetik og kommunikation.

Læs mere på forlagets hjemmeside