AAU logo

Institut for Kommunikation og Psykologi

vis_forskningsprojekt

UserTEC projektet - Brugerpraksis, teknologier og boligernes energiforbrug

UserTEC projektet - Brugerpraksis, teknologier og boligernes energiforbrug

Nyt designsprog skal danne fælles grundlag for kommunikationen mellem aktørerne i bæredygtigt byggeri

Bygningssektoren er identificeret som den sektor, der rummer størst potentiale for energieffektiviseringer i dag. UserTEC vil studere forskellige brugeres hverdagspraksis i forhold til energiforbrugende adfærd samt deres respons på nye bygningsteknologier. Formålet er at blive bedre til at tilpasse nye energiløsninger til brugeren og derved opnå det fulde effektiviseringspotentiale. ELLs engagement i UserTEC projektet drejer sig om udvikling af et designsprog for integration at intelligente reguleringsteknologier i hjemmet. Dette designsprog skal danne et fælles grundlag for kommunikation mellem aktørerne i bæredygtigt byggeri. Projektet er støttet af Det Strategiske Forskningsråd med 17,2 mio. kr. og har et samlet budget på 26,4 mio. kr . Det løber fra 2013 – 2018. Se mere om UserTEC her

Se alle forskningsprojekter i e-Learning Lab