AAU logo

Institut for Kommunikation og Psykologi

vis_forskningsprojekt

Undringsdrevet innovation i Vejle Kommune

Undringsdrevet innovation i Vejle Kommune

– et aktionsforskningsprojekt om betydningen af evnen til at undre sig i innovationsprocesser.

Dette fænomenologisk orienterede aktionsforskningsprojekt inddrager udvalgte medarbejdergrupper i Vejle Kommune for at
undersøge, hvilken betydning evnen til at undre sig har for innovationsprocessen.

Hvorledes er forholdet mellem ’forundringskraft’ og ’innovationskraft’, og hvordan etableres samtale- og samværsformer, der kan fremme undringsfællesskaber og kreative rum, hvor disse undringer kan føre til nytænkning og nyskabelse inden for ledelse og organisationslæring i offentligt regi? Målet er at udvikle en særlig ”Vejle-Wonder-model”, som kan anvendes og refereres til i udviklings- og innovationsprocesser i organisationen. Modellen er en nyudvikling inden for offentlig innovation i Danmark.

Se alle projekter i Center for Dialog og organisation