AAU logo

Institut for Kommunikation og Psykologi

vis_forskningsprojekt

Technologies to move

Technologies to move

‘Technologies to move’-projektet beskæftiger sig med teknologier, som kan hjælpe mennesker med erhvervet hjerneskade til at bliver mobile, og især at genvinde evnen til at gå. Derfor igangsattes et brugercentreret, videoetnografisk udviklingsstudie af den praktiske brug af ganghjælpemidler i private og institutionelle rammer.

Interessen er rettet mod både bevægelsespraksisser og mod den sociale, materielle og personlige kontekst, hvor bevægelse finder sted (f.eks. hvor forskelligt det føles at gå på indkøb ved hjælp af en kørestol versus ganghjælpemiddel, de tekniske funktioner i teknologierne og aspekter ved omgivelserne, fx hvordan man får et ganghjælpemiddel op eller ned ad trappen). Hensigten er at opnå en bedre forståelse af den sociale og interaktionelle konsekvens af teknologier, der hjælper immobile mennesker med at komme rundt.

Se alle projekter i Mattering: Centre for Discourse & Practice