AAU logo

Institut for Kommunikation og Psykologi

vis_forskningsprojekt

Responsible Impact - ReAct

Responsible Impact - ReAct

Responsible Impact er et medarbejderinddragelsesprojekt, der har til formål at udvikle nye værktøjer til at  registre og analysere gennemslagskraften af instituttets forskning.

Ved at udvikle en righoldig og omfattende taksononomi gennem interaktiv feedback fra instituttets forskere etableres en brugervenlig webbaseret adgang til forskningsregistrering. Projektet søger dermed at indfange forskellige forskningsgruppers heterogene impact-profiler - samtidig med at forskerne har afgørende indflydelse på, hvordan deres impact repræsenteres og formidles.

Mere om ReAct