AAU logo

Institut for Kommunikation og Psykologi

vis_forskningsprojekt

Oplevelseskommunikation

Oplevelseskommunikation

Kommunikationsbureaet og dets kunder skal have redskaber til at arbejde med oplevelseskommunikation som f.eks. events eller lydbranding

Dette projekt har til hensigt at gøre kommunikationsbureauet og dets kunder i stand til at arbejde med oplevelseskommunikation på en teoretisk underbygget måde. Hensigten er, at bureauet kan integrere emotionelle og sansenære dimensioner i sine kommunikationsløsninger. Dette kan fx ske i form af events, oplevelsesrigt produkt- og salgsstedsdesign, lydbranding og webkommunikation. Det teoretiske grundlag for projektet er teori om forbrugeres oplevelser og adfærd (fx emotions-, social- og kognitionspsykologi). Projektet udfolder sig i regi af Innovationsnetværket for Marked, Kommunikation og Forbrug, der netop har til formål at omsætte forskning om forbrugere og forbrugeradfærd til brugbar viden for erhvervsvirksomheder.

Se alle projekter i MÆRKK