AAU logo

Institut for Kommunikation og Psykologi

vis_forskningsprojekt

Musik og demens

Musik og demens

Dette projekt undersøger brugen af sang og musik som kommunikativ interventionsform overfor personer med demens. Afsættet er en overbevisning om, at det kan være med til, at ”mødet” mellem personer med demens og sundhedspersonale kan håndteres på en værdig og respektfuld måde.

I projektet inddrages både personer med demens, deres pårørende og forskellige fagprofessioner som musikterapeuter, sygeplejersker, pædagoger, ergoterapeuter, fysioterapeuter, social- og sundhedsassistenter, social-og sundhedshjælpere samt ledere på tværs af kommuner.

Det er hensigten, at der som resultat af undersøgelsen kan udvikles en realistisk og brugervenlig manual for, hvordan institutioner/tværfaglige personalegrupper kan implementere og forankre sang og musik som kommunikativ interventionsform i rehabiliteringsindsatsen over for personer med en demenssygdom.

Som samarbejdspartnere i projektet indgår fire demensplejecentre/enheder i Danmark:

  •  Demenscenter Skovgården, Mariagerfjord Kommune
  •  Plejecentret Sølund, Københavns Kommune
  •  Strandgården, Hus 22 og 26, Frederikshavn Kommune
  •  Demensenheden, Vejle Kommune

LÆS MERE OM PROJEKT MUSIK OG DEMENS