AAU logo

Institut for Kommunikation og Psykologi

vis_forskningsprojekt

Lyd og bio-feedback i spil

Lyd og bio-feedback i spil

Bio-feedback mhp. lyd i computerspil benytter spillerens psykofysiologiske reaktioner til at generere og bearbejde lyd i spillet under gameplay. Det er overvejende rettet mod at måle følelser, særligt frygt, ved hjælp af psykofysiologiske data fra et sensor-besat head-set. Dermed kan der skabes lyde, der er endnu mere skræmmende, hvis spillet registrerer, at spilleren fx ikke er bange nok. Projektet er støttet af det Det Obelske Familiefond.