AAU logo

vis_forskningsprojekt

Invio – Innovationsnetværk for oplevelsesøkonomi

Invio – Innovationsnetværk for oplevelsesøkonomi

Invio er et innovationsnetværk for oplevelsesbaseret innovation og forretningsudvikling og fungerer tillige som en klyngeorganisation for de danske oplevelseserhverv inden for events, attraktioner, gastronomi og turisme.

Invio arbejder for at få den nyeste viden om oplevelser, teknologi og innovation bragt i anvendelse i erhvervslivet med det formål at skabe udvikling og vækst. Læs mere på invio-net.dk

Se alle projekter i Center for Interaktive Digitale Medier og oplevelsesdesign