AAU logo

Institut for Kommunikation og Psykologi

vis_forskningsprojekt

Inklusion og eksklusion i sociale praksisser

Inklusion og eksklusion i sociale praksisser

Samarbejde med SenhjerneskadeCenter Nord skal bidrage til vidensudvikling på området og sikre senhjerneskadede personer bedre tilbud

Projektets overordnede mål er at opnå en fundamental forståelse af, hvad inklusion og eksklusion er som konsekvens af konkrete, kropsliggjorte situerede praksisser. For at undersøge dette laver projektgruppen videoobservationer i SenhjerneskadeCenter Nord (SCN) i Frederikshavn, hvor nogle beboere har begrænsede eller usædvanlige kommunikative ressourcer. Forskningsmaterialet studeres nøje med det formål at udvikle inklusion og eksklusion som teoretiske begreber ved inddragelse og videreudvikling af de nyeste metodologiske perspektiver inden for kvalitative interaktionsstudier. Projektet vil resultere i en mere eksplicit og nuanceret definition af inklusion og eksklusion på baggrund af empiriske og teoretiske studier. Centrets grundlæggende inklusionsprincip er omdrejningspunkt for projektet, idet undersøgelserne begrænses til teoretiske og empiriske studier af: Hvordan beboerne i praksis kan komme til at fungere som først og fremmest selvhjulpne og ikke handicappede?

Se alle projekter i Mattering