AAU logo

Institut for Kommunikation og Psykologi

vis_forskningsprojekt

Diagnosekultur: Oplevelsen af psykiske lidelser og diagnoser med særligt henblik på depression og ADHD hos voksne

Diagnosekultur: Oplevelsen af psykiske lidelser og diagnoser med særligt henblik på depression og ADHD hos voksne

Hvad betyder det, at vi i dagens samfund stiller diagnoser som depression og ADHD som aldrig før?

Dette projekt vil med fokus på depression og ADHD hos voksne empirisk undersøge:

  • Hvordan det opleves for voksne at få disse diagnoser, og hvilken betydning det har for individer, at deres lidelseserfaring filtreres gennem det psykiatriske og diagnostiske sprog
  • Hvordan depression og ADHD konstitueres i den offentlige diskussion i medier, film og TV
  • Hvordan disse diagnostiske kategorier rent videnskabshistorisk har udviklet sig og er blevet indflydelsesrige i mange menneskers selvforståelse.

Ved at se på fænomenerne fra flere vinkler samtidig, er ambitionen at kortlægge en omsiggribende diagnostisk kultur og dermed bidrage til en nuancering af diskussionen om psykiatriske diagnoser. Projektets hjemmeside

Se alle projekter i Center for Qualitative Studies