AAU logo

Institut for Kommunikation og Psykologi

Tiltrædelsesforelæsninger ved professorerne Thomas Ploug og Birger Larsen (København)

Professor Thomas Ploug forelæser under overskriften “IKT etik – Nye spørgsmål og problemer i det kommunikations- og informationsvidenskabelige felt" og professor Birger Larsen under overskriften: "Information Analytics - New Perspectives on Communication Studies”.

Tidspunkt

29.08.2014 kl. 15.00 - 16.30

Beskrivelse

I anledning af, at Thomas Ploug og Birger Larsen er tiltrådt som professorer ved Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet København, inviteres til to tiltrædelsdesforelæsninger med efterfølgende reception.

Program:

  1. Velkomst
  2. Tiltrædelsesforelæsning ved Thomas Ploug: “IKT etik – Nye spørgsmål og problemer i det kommunikations- og informationsvidenskabelige felt"
  3. Tiltrædelsesforelæsning ved Birger Larsen: "Information Analytics - New Perspectives on Communication Studies”
  4. Reception

Thomas Ploug: “IKT etik – Nye spørgsmål og problemer i det kommunikations- og informationsvidenskabelige felt"

Thomas Ploug 

Introduktionen af nye strategiske kommunikationsformer og anvendelsen af ny informationsteknologi udfordrer etablerede etiske værdier og principper. I en række lande verden over har tanken om på strategisk måde at ’nudge’, dvs. ’skubbe’, borgerne til sund adfærd vundet gehør på højeste politiske niveau. Anvendt i sundhedsvæsenet rejser tankegangen dog også væsentlige etiske spørgsmål – ikke mindst i forhold til tanken om informeret samtykke. Beskyttelsen af borgeren gennem det informerede samtykke er imidlertid selv under pres. Således er der i vores brug af ny teknologi klare indikationer på, at samtykket har mistet betydning og funktion. Forelæsningen trækker på min forskning inden for disse tematikker og giver en række bud på mulige udviklingsveje inden for dette felt.
 

Birger Larsen: "Information Analytics - New Perspectives on Communication Studies"

Birger Larsen

Increasingly we communicate explicitly and implicitly via online platforms, which capture a hitherto unseen amount of structured and unstructured data . Such Big Data is revolutionising businesses and facilitate many new services and poses many challenges to society, e.g. privacy. This talk draws lines to my work in Library and Information Science, in particular in Information Retrieval and Bibliometrics, and outlines some of the challenges and opportunities of Information Analytics as a new perspective on Communication Studies.

Thomas Ploug og Birger Larsen er begge tilknyttet vidensgruppen Communication and Information Studies på Institut for Kommunikation.

Arrangør

Institut for Kommunikation

Adresse

Auditorium 1.001, AC Meyers Vænge 15, 2450 Kbh SV.

Gå til arrangementslisten