Institut for Kommunikation og Psykologi

Brug af sang og musik i demensomsorg

Lancering af ny online manual om brug af sang og musik i demensrehabilitering i Aalborg

Invitation til lancering af en ny manual, der guider plejepersonale til at bruge sang og musik i demensomsorgen. Sang og musik kan forebygge svære plejesituationer og bidrage til øget livskvalitet og værdighed hos personer med demens.

Tidspunkt

28.01.2020 kl. 13.00 - 16.00

Beskrivelse

Vi vil gerne invitere dig til at fejre lanceringen af manualen sammen med os. Vi inviterer dig samtidig til at få indblik, i hvad manualen indeholder, og hvordan den kan bruges i praksis.

Manualen kan anvendes af fagpersoner, plejecentre og tværfaglige personalegrupper, der ønsker at gå i gang med at bruge sang og musik i demensindsatsen.

Manualen indeholder:

 • En samling autentiske videoer der viser, hvordan brug af sang og musik kan medvirke til at opnå en positiv relation og forebygge eller minimere udadreagerende adfærd hos personer med demens.
 • Videoer der handler om i gangsætning af brugen af sang og musik på arbejdspladsen, med anbefalinger til implementerings- og forankringsprocessen.

Baggrund

Manualen er udviklet i forbindelse med et aktionsforskningsprojekt ved Aalborg Universitet, gennemført af Aase Marie Ottesen i samarbejde med fire plejecentre i Danmark. Manualen er finansieret af VELUX FONDEN.

Tilmelding

Af hensyn til forplejning bedes du tilmelde dig til: Aase Marie Ottesen, e-mail: aamo@hum.aau.dk  eller telefon: 29266814, senest 23. januar. Ved tilmelding bedes oplyst: navn, arbejdssted og kontaktoplysninger.

Et smugkig på manualen

Herunder ses et eksempel fra manualen, hvor en medarbejder på et plejecenter synger for en beboer, der ikke bryder sig om at børste tænder. Med sangen opnår de, at situationen bliver glædesfyldt og undgår, at beboeren får følelsen af ikke at kunne noget.

Program

 • Manualens indhold og hvordan kan den bruges i praksis, hvor der sættes fokus på, hvordan brug af sang og musik kan forbedre relationen og forebygge svære plejesituationer
  v/Aase Marie Ottesen, forskningsleder Aalborg Universitet
 • Medarbejderes oplevelser og udfordringer ved brug af sang og musik i hverdagen. Gode råd og opmærksomhedspunkter til dig der gerne vil i gang med at bruge sang og musik
  v/ Lissy Vejen, social-og sundhedsassistent, Plejecenter Strandgården og Hanne Molin, koordinator, Demenscenter Skovgården
 • Ledelsesmæssige perspektiver om igangsætning og implementering af målrettet brug af sang og musik på en arbejdsplads
  v/ Jan Nybo Jensen, centerchef, Plejecentret Sølund
 • Lederen som rollemodel og vejviser i implementeringsprocessen
  v/ Dorthe Lynge, centerleder, Demenscenter Skovgården
 • Hvordan kan der arbejdes med, at sang og musik bliver en integreret del af kulturen og hverdagslivet?
  v/ Birte Schelde, demensfaglig leder, Demensenheden Vejle Kommune
 • Hvordan understøttes medarbejderne i brugen af sang og musik?
  v/ Amanda Glindvad Jensen, musikterapeut, Plejecentret Sølund og Poul Ilsøe, musikterapeut, Demenscenter Skovgården
 • Reception og networkning
  Her vil der være mulighed for at udveksle og sparre med oplægsholderne, der har indgået i udviklingen af manualen.

 

Venlig hilsen

 

Ledere og medarbejdere ved Plejecentret Sølund, Demenscenter Skovgården, Plejecenter Lindegården, Plejecenter Strandgården og forsker Aase Marie Ottesen, Aalborg Universitet

 

Hent invitation som pdf her

Arrangør

Aktionsforskningsprojektet ”Sang og musik som kommunikativ interventionsform i rehabiliteringsindsatsen over for personer med en demenssygdom”.

Adresse

Aalborg Universitetsbibliotek, lokale Darwin, Langagervej 2, 9220 Aalborg.

Gå til arrangementslisten