Institut for Kommunikation og Psykologi

Konference om kvalitativ psykologi

Konference om kvalitativ psykologi

Forskningsgruppen Qualitative Studies (AAU) inviterer til en todages national konference om kvalitativ psykologi. Keynote speakers: Charlotte Højholt (RUC), Tone Roald (KU), Klaus Nielsen (AU) og Svend Brinkmann (AAU).

Tidspunkt

25.05.2021 kl. 09.00 - 26.11.2021 kl. 16.00

Beskrivelse

I en tid, hvor mange forskningsaktiviteter er aflyst eller forvist til digitale formater, ønsker vi at samle repræsentanter fra det kvalitativt psykologiske felt, og desuden indvie vores nye lokaler i Nordkraft. Det er vores forhåbning, at vi med konferencen formår at skabe en arena for inkluderende formidling og engagerende diskussioner inden for det kvalitativ-psykologiske område i Danmark. Vi håber på bidrag fra forskere, der enten giver teoretiske bud på, hvad kvalitativ psykologi kan og bør være, empiriske nedslag i den kvalitative psykologis brogede landskab eller bud på fremtiden for kvalitativ forskning indenfor psykologien og dens tilgrænsende discipliner. Vi søger således en bred vifte af oplæg, der kan være med til at skitsere den kvalitative psykologis landskab i Danmark, indbyde til udveksling af idéer og viden og skabe yderligere samarbejde blandt kvalitative forskere i landet.

Tilmelding åbner primo april 2021 under hensyntagen til de retningslinjer, der gælder angående corona på dette tidspunkt.

Gå til tilmelding og yderligere information

Pris

Gratis, men tilmelding nødvendig. Forplejning indgår. Selvbetalt konferencemiddag torsdag aften.

Arrangør

Qualitative Studies, Institut for Kommunikation og Psykologi, Aalborg Universitet.

Adresse

Nordkraft, Aalborg. Lokale: 4.3.02

Tilmelding inden

08.10.2020 kl. 15.00

Gå til arrangementslisten