AAU logo
Forskningsseminar om menings- og undringsdreven innovation i offentlige og erhvervsrettede organisationer og virksomheder

Forskningsseminar om menings- og undringsdreven innovation i offentlige og erhvervsrettede organisationer og virksomheder

Finn Thorbjørn Hansen vil præsentere resultater fra et større forskningsprojekt om eksistentiel innovation og menings- og undringsdrevne innovationsprocesser i organisationer, og den svenske innovationsforsker Åsa Öberg vil fortælle om, hvordan hun konkret arbejder med ’Meaning-driven Innovation’.

Tidspunkt

06.09.2018 kl. 09.30 - 12.00

Beskrivelse

Den 5. September 2018 udkommer bogen "At møde verden med undren: Dannelse, innovation og organisatorisk udvikling i et værensfilosofisk perspektiv" af professor Finn Thorbjørn Hansen.

Bogen handler om, hvordan man kan arbejde med innovation og organisationsudvikling ud fra en eksistentiel og visdomssøgende tilgang og er resultatet af det toårige aktionsforskningsprojekt ‘Undrings-dreven Innovation i Vejle Kommune’. 

På dette forskningsseminar vil Finn Thorbjørn Hansen præsentere resultater fra forskningsprojektet samt grundtanker i bogen, og der vil være mulighed for at købe bogen. Som et bilag til bogen udkommer erfaringsrapporten 'Undrings-dreven innovation i Vejle Kommune' som Open Access publikation samme dag.

På programmet er også den en svenske innovationsforsker Åsa Öberg, der arbejder tæt sammen med den verdenskendte professor i innovation, Roberto Verganti. Åsa Öberg, vil dels udfolde, hvordan hun selv konkret arbejder med ’Meaning-driven Innovation’ både i virksomheder og organisationer, og dels kommenterer på bogen, som hun har læst.

Program:

9.30: At møde verden med undren: Hvad er eksistentiel innovation er og hvorfor det knytter sig til et begreb om ’eksistentiel og humanistisk resiliens’ v. Finn Thorbjørn Hansen

10.00: Dialog

10.20: Kaffepause

10.30: What might be the relationship between Meaning- and Wonder-driven Innovation? And why does it matter when working with both profit- and non-profit organizations? v. Designer and researcher Åsa Öberg, der er tilknyttet forskergruppen Leadership and Innovation på Politeknikum i Milano, Italien.

11.15: Dialog

12.00. Afslutning

Praktiske oplysninger

Arrangementet er gratis og er åbent for innovationskonsulenter, studerende, forskere og forskningsinteresserede. Der behøves ingen tilmelding.

BONUS:

Er man interesseret i at høre mere om de praktiske konsekvenser af at arbejdet med eksistentiel og undringsdreven innovation, kan man møde op til Vejle Kommunes innovationskonference dagen før den 5.9, hvor bogen også præsenteres.

Arrangør

Wonder Lab, Center for Dialog og Organisation, Aalborg Universitet

Adresse

AAU, Nordkraft, 10 etage på Nordkraft. Tag elevator op og se efter pilene.

Gå til arrangementslisten