AAU logo

Institut for Kommunikation og Psykologi

Det digital portfolio som kommunikatonsværktøj for studerende

Oplæg for studerende om, hvordan man kan designe et godt CV og portfolio - ved ved Stud.IT Alexander Brødløs og Stud.IT Thomas Lindrup Jensen.

Tidspunkt

27.03.2019 kl. 12.30 - 15.15

Beskrivelse

Under denne onsdagsforelæsning vil der være fokus på brugen af både digitale og analoge medier i udformingen af ens kommunikation omkring egen individuelle fagprofiler. Oplægget vil bringe fokus på hvordan det gode CV og den gode portfolio kan designes fx. som en hjemmeside og bringe en række eksempler på, hvordan en god portfolio kan opbygges, så eksterne interessenter kan forstå ens kompetencer. Der vil også være plads til dialog og sparring omkring egne medbragte CV og portfolios fra de tilhørende, hvor oplægsholderne vil give råd og vejledning til hvordan fx. et analogt CV kunne omsættes til digital portfolio.

Arrangør

Studienævnet for Kommkunikation og Digitale Medier / Jens F. Jensen

Adresse

Lokale 11.17, Nordkraft

Gå til arrangementslisten