Ph.d.-afhandling ved Lise Billund: Arbejde og samarbejde i tvangsbårne relationer - Et relationsteoretisk perspektiv på fængselsbetjentfaget

Ph.d.-afhandling ved Lise Billund: Arbejde og samarbejde i tvangsbårne relationer - Et relationsteoretisk perspektiv på fængselsbetjentfaget

Denne afhandling handler om de helt særlige relationelle vilkår, der kendetegner fængselsbetjentes praksis, nemlig at relationen mellem fængselsbetjente og indsatte i mange henseender er tvangsbåret – dvs. ikke mulig at vælge fra. Hvad betyder det for relationen mellem fængselsbetjente og indsatte? Hvilken betydning har det for fængselsbetjentenes måde at praktisere deres fag på? Hvilken betydning spiller kollegerne i denne sammenhæng?

Ph.d.-afhandling ved Lise Billund: Arbejde og samarbejde i tvangsbårne relationer  - Et relationsteoretisk perspektiv på fængselsbetjentfaget

Fængselsbetjente praktiserer en dobbeltrolle, der indebærer, at de skal balancere mellem på den ene side at skabe orden og sikkerhed ('det hårde') og på den anden side at støtte og motivere de indsatte til en kriminalitetsfri tilværelse ('det bløde'). Afhandlingen viser, hvordan fængselsbetjentene forstår denne opgave og hvordan de gennem refleksivt samarbejde om arbejdet med de indsatte, både kan kvalificere det faglige arbejde og kollegialt støtte hinandens udvikling som fagpersoner.

Afhandlingen er gennemført som et aktionsforskningsprojekt med udgangspunkt i et feltarbejde på en afdeling i et lukket fængsel og efterfulgt af en udviklingsproces med fængselsbetjente fra samme afdeling. Begge processer giver indblik i de relationelle udfordringer, der er indlejret i fængselsbetjentenes dobbeltrolle, og hvordan den har konsekvenser for relationen mellem fængselsbetjente og indsatte, ligesom den risikerer at tone og påvirke den kollegiale relation på uhensigtsmæssige måder.

Download resumé af afhandlingen

Download afhandlingen

Om Lise Billund

Se samlet liste over ph.d.-afhandlinger