Stress er tabu blandt lærere

Stress er tabu blandt lærere

Lisbeth Kappelgaard interviewes i to artikler i fagbladet Folkeskolen om sin ph.d.-afhandling, hvor hun har beskæftiget sig med stress blandt folkeskolelærere. I den ene atikel fortæller hun om, hvordan hun gennem sit ph.d.-projekt fandt ud af, at stress i høj grad er tabu blandt lærerne og om de mange grunde til, at lærere i højere grad udsættes for stress. Den anden artikel handler om et måleinstrument til at registrere stress, hun testede gennem forløbet, og om de overvejelser, som udspringer heraf.