Ny gennemrevideret udgave af Grammatiske grundbegreber

Ny gennemrevideret udgave af Grammatiske grundbegreber

Grammatiske grundbegreber, som er skrevet af Susanne Annikki Kristensen, er en teoretisk og pædagogisk gennemgang af nogle af de centrale begreber inden for grammatisk analyse. Her kommer den i en udvidet og gennemrevideret udgave.

Bogen giver en formel beskrivelse af det danske sprogs grammatik vha. et teoretisk apparat med universelt perspektiv, der muliggør sammenligning med andre sprogs grammatikker. Udgangspunktet er, at sproglige størrelser indgår i en afhængighedsrelation med andre sproglige størrelser, og at denne afhængighed findes på alle niveauer i den sproglige analyse; fra det højeste niveau mellem konstituenterne i en sætning til det laveste mellem morfemerne i et ord.

Mange andre grammatikker tager udgangspunkt i ordet og dets form, men på grund af afhængighedsrelationerne mellem de sproglige størrelser tager Grammatiske grundbegreberudgangspunkt i konstituenterne og deres syntaktiske funktion i sætningen. Fra dette højeste sproglige niveau bevæger analysen sig ned i stadig lavere niveauer, indtil ordet og dets formmæssige bestanddele beskrives.

Hvis man skal finde noget, er det nemmest, hvis man ved, hvad man leder efter. Grammatiske grundbegreber gør det klart, hvad man leder efter i en grammatisk analyse, og hvordan man finder det. Bogen henvender sig primært til sprogstuderende ved de højere læreanstalter, men andre interesserede kan også få et godt sprogligt udbytte af at læse den. Bogens mål er, at læseren opnår en sproglig indsigt i sit modersmål, for med indsigten kommer respekten for og glæden ved det danske sprog.

Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside

Om Susanne Annikki Kristensen