Diskurs og praksis redigeret af Anders Horsbøl og Pirkko Raudaskoski

Diskurs og praksis redigeret af Anders Horsbøl og Pirkko Raudaskoski

Det er et krævende arbejde at tilrettelægge og udføre gode diskursanalyser, og ambitionen med denne bog er at klæde læseren på til selv at kunne gennemføre faktiske diskursanalyser. Bogen præsenterer nyere diskursanalytiske tilgange og har især fokuse på multimodale tilgange, hvor både sproget og andre udtryksformer (fx billeder, kropssprog og artefakter) behandles analytisk.

Diskursanalyse har efterhånden etableret sig som forskningsretning inden for humaniora og samfundsvidenskab. Der er sket en betydelig udvikling inden for diskursanalytiske metoder, metodologier og analyseformer, hvor kendte tilgange har måttet stå deres prøve og nye tilgange er kommet til.

Diskurs og praksis teori, metode og analyse fører udviklinger inden for diskursanalyse up to date og præsenterer nyere diskursanalytiske tilgange, som ikke tidligere er blevet introduceret sammenhængende på dansk. Bogen fokuserer især på multimodale tilgange, hvor både sproget og andre udtryksformer (fx billeder, kropssprog og artefakter) behandles analytisk. Desuden præsenterer bogens kapitler forskellige måder, hvorpå forholdet mellem diskurs og praksis kan forstås og analyseres.

Det er et krævende arbejde at tilrettelægge og udføre gode diskursanalyser.  Ambitionen med Diskurs og praksis teori, metode og analyse er derfor at klæde læseren på til selv at kunne gennemføre faktiske diskursanalyser. Bogen lægger op til en metodisk reflekteret analyse, hvor analyseredskaberne ikke anvendes mekanisk, men involverer selvstændig tænkning og dømmekraft.

Læs mere og kig i bogen på forlagets hjemmeside


Om bogens forfattere:

Bogens forfattere er alle tilknyttet Mattering: Center for Diskurs og Praksis ved Institut for Kommunikation.

Ann Starbæk Bager

Anders Horsbøl

Malene Charlotte Larsen

Martin Mølholm

Pirkko Raudaskoski

Mikael Vetner