Samtaleanalyse - i hverdagen og videnskaben

Samtaleanalyse - i hverdagen og videnskaben

Denne bog af Helle Alrø, Poul Nørgård Dahl og Katrine Schumann handler om, hvordan man kan forstå og analysere samtaler. Bogen har særligt fokus på analyse af samtaler i professionelle sammenhænge der relaterer sig til løsning af arbejdsopgaver, fx samtaler mellem kolleger, der forsøger at afklare, hvordan de kommer videre med en udfordring.

Samtaleanalyse - i hverdagen og videnskaben af af Helle Alrø, Poul Nørgård Dahl og Katrine Schumann

Samtaleanalyse – i hverdagen og videnskaben sætter fokus på, hvordan man kan forstå og analysere samtaler. Bogen tematiserer samtaleanalyse kombineret med feedback i professionelle sammenhænge. Der er særligt fokus på systematik i analysearbejdet som et støttende stillads til at kunne skabe både videnskabelig erkendelse og anvendelig læring i praksis.

Samtaleanalyse – i hverdagen og videnskaben er bygget op om DiaLoop-modellen som samtaleanalysens metode, og den bevæger sig formidlingsmæssigt mellem analytiske, teoretiske, videnskabsteoretiske og praktiske diskussioner. Bogen har tillige en lang række illustrative figurer, eksempler og fortællinger om samtaleanalyse. Den henvender sig primært til studerende, undervisere og forskere på universiteter og professionsuddannelser, der har faglig interesse i analytisk at forstå, hvad der er på færde i samtaler i professionelle relationer og kontekster.

Læs mere om bogen

Se andre bøger fra Center for Dialog og Organisation

Om bogens forforfattere:

Helle Alrø

Poul Nørgård Dahl

Katrine Schumann