Arkitektur- & designpædagogik - i praksisnært og fænomenologisk perspektiv

Arkitektur- & designpædagogik - i praksisnært og fænomenologisk perspektiv

Denne bog, hvis hovedredaktør er Finn Thorbjørn Hansen, handler om, hvordan man underviser arkitekt- eller designstuderende i at skabe ud fra inspiration, og hvordan man giver de studerende en ’sporsans’ for det væsentlige i arkitektens og designerens arbejde. Download bogen her.

En arkitekt eller designer vil som oftest tænke, handle og skabe ud fra en inspiration. At formgive og betræde nye arkitektoniske og designmæssige veje er at forsøge at finde og give udtryk for disse inspirationer.

Men hvordan underviser man i det? Hvordan ser man i en endnu ufærdig tegning den kunstneriske nerve? Hvordan får man de studerende til at tænke og skabe ud fra et sanseligt indtryk? Eller hvordan finder man som underviser ord for disse intuitive, eksistentielle og netop ordløse æstetiske erfaringer? Hvordan giver man den arkitektur- og designstuderende en ’sporsans’ for det væsentlige i arkitektens og designerens arbejde?

Bogens første del består af ti enestående ’fænomenologiske snapshots’, som undervisere ved Kunstakademiets Arkitektskole i København, Arkitektskolen Aarhus og Designskolen Kolding har skrevet. De handler om, hvad det vil sige at være i en arkitektur- og designundervisersituation og vejlede de studerende.

Bogens anden del består af ni teoretiske refleksioner over, hvad arkitektur- og designpædagogik kan være for en størrelse – set i et praksisnært og fænomenologisk perspektiv.

Bogen indledes af professor Finn Thorbjørn Hansen, der er bogens hovedredaktør, med en beskrivelse af et adjunktpædagogikum på de tre skoler, hvor en undringsbaseret og fænomenologisk tilgang er blevet benyttet. Bogen kan ses som et resultat heraf.

Bogen er redigeret af Finn Thorbjørn Hansen, Charlotte Bundgaard, Niels Grønbæk og Ulla Ræbild og udgivet i et samarbejde mellem Arkitektskolen Aarhus, Kunstakademiets Arkitektskole København og Designskolen Kolding.

Bogens hovedredaktør, Finn Thorbjørn Hansen er tilknyttet Center for Dialog og Organisation på Institut for Kommunikation. Se flere bøger fra CDO.

Download Arkitektur- & designpædagogik - i praksisnært og fænomenologisk perspektiv