CIS forskerfrokost

CIS forskerfrokoster

Siden efteråret 2014 afholder CIS-gruppen hver måned en 'brown bag lunch' (eller forskerfrokost), hvor gruppemedlemmer præsenterer deres forskning for hinanden. Formålet med disse forskerfrokoster er, at lære hinandens forskning bedre at kende og at have et forum for forskingsrelaterede nyheder, der er relevant for vidensgruppen.

Mht. til publikum er disse forskningsfrokoster i første omgang ment til medlemmer af CIS-gruppen, men hvis andre forskere er interesseret i et af oplæggene er de selvfølgelig også velkomne. Mht. oplægsholdere er både CIS-medlemmer og eksterne forskere velkomne til at holde et oplæg. Så hvis I gerne vil øve et oplæg til en kommende konference, kender en (gæste)forsker som kunne holde et interessant oplæg, eller hvis I gerne vil holde et oplæg om noget nyt og spændende må I meget gerne sende Toine Bogers en mail, som står for organisationen.

 

efterår 2014

Dato Oplægsholder Titel
12-09-2014 Toine Bogers How 'Social' are Social News Sites? Exploring the Motivations for Using Reddit.com (slides)
10-10-2014 Anders Drachen User Research in Fractal Spaces: Understanding Human Behavior via Big Data (slides)
07-11-2014 Frederikke Winther & Birger Larsen COLWRIT – Collaborative Online Writing in Google Docs: Presenting a Research Design (slides)
12-12-2014 Jakob Aabling-Thomsen & Toine Bogers Multi-dimensional Political Analytics (slides)