Communication and Information Studies (CIS)

Communication and Information Studies (CIS)

Gruppen Communication and Information Studies samler forskere med interesser og baggrund inden for det medie-, kommunikations- og informationsvidenskabelige område. Fælles for gruppens medlemmer er en forskningsmæssig interesse i mulige og aktuelle anvendelser af kommunikations- og informationsteknologi i deres kontekst.

I CIS forskes i:

 • Interpersonnel og mediebaseret organisationskommunikation
 • Virtuelle og spilbaserede miljøer
 • Legemedier og læringsrum
 • Bæredygtighed og IKT-etik
 • Mediesociologi og politisk kommunikation
 • Mediepsykologi og -æstetik
 • Interaktive kunst- og repræsentationsformer

CIS organiserer sig løbende i projektgrupper, hvor medlemmerne arbejder på specifikke forsknings- og samarbejdsprojekter. For øjeblikket arbejder grupper med følgende temaer:

 • Videnskabsformidling i medierne.
 • Politisering af videnskaben – videnskabeliggørelsen af politik?
 • Læring på virtuelle platforme
 • Repræsentation og analyse
 • Informationsanalyse

CIS er hjemmehørende i Aalborg Universitets afdeling i Sydhavnen i København.

Publikationsliste

Der er opstået en fejl - vi beklager - prøv igen senere

Communication and Information Studies • Aalborg Universitet København
A. C. Meyers Vænge 15 • 2450 København SV