Forskning

Forskning på Institut for Kommunikation og psykologi

Instituttets forskning og undervisning samler og skaber viden med henblik på at analysere, forstå, fortolke, designe og iværksætte processer, situationer og produkter, der forbedrer eller udvider menneskers og fællesskabers evne til at tage del i samfundet. Interessen er rettet mod både forskellige processer og produkter, som har at gøre med menneskets måde at (re-)agere, deltage og opleve på.

Instituttet har et humanistisk grundlag, og aktiviteterne har derfor fokus på menneskelige praksisser og forholdet mellem mennesker, organisationer, samfund, medier, teknologier og viden.

Instituttets faglighed er forankret i både klassiske og nyere humanistiske discipliner, der indeholder tværfaglige kompetencer, og er kendetegnet ved en indgående viden om menneskets væren og gøren.

Institut for Kommunikation og Psykologi arbejder med en forskningsbaseret tilgang til innovation; dvs. med nye praksisser og produkter baseret på forskning, der er møntet på løsninger for det omkring liggende samfund, og samtidigt entydigt forankret i en forskningserkendelsesmæssig interesse.

Der findes i øjeblikket 13 større forskningsgrupper - på Institut for Kommunikation og Psykologi betegnet vidensgrupper - samt nogle tværgående centre, administrative vidensgrupper og mindre vidensgrupper, der er under udvikling. Læs mere om de enkelte forskningsvidensgrupper herunder:

Centre for Cognitive Neuroscience (CCN) - Aalborg

Centre for Cognitive Neuroscience (CCN)

CCN forsker eksperimentalt indenfor en række felter som perception og opmærksomhed, følelser, kropsbevidsthed, eksekutive funktioner, visuel hukommelse og bevidsthed. Forskningen er rettet mod både raske deltagere og patienter med forskellige neuropsykologiske lidelser. Leder af CNN er Thomas Alrik Sørensen.

Centre for Cognitive Neuroscience

Center for Interaktive Digitale Medier & Oplevelsesdesign (InDiMedia) - Aalborg

InDiMedia 

Genstanden for InDiMedias forskning er interaktive digitale medier. Tilgangsvinklen er brugercentreret. Dvs. at forskningen tager udgangspunkt i brugernes perspektiv på – eller oplevelser af - de nye medier og deres interaktion med medierne. Interaktive digitale medier omfatter produkter, services, oplevelser og læring på en bred vifte af medieplatforme, ex. Facebook, Smartphones, Spil og nye integrerede digitale enheder såsom smart watches. Leder af InDiMedia er Jens F. Jensen.

Center for Interaktive Digitale Medier & Oplevelsesdesign

Mattering: Centre for Discourse & Practice - Aalborg

Mattering: Centre for Discourse & Practice

Mattering udforsker diskursanalytiske og materielle tilgange til mediering og meningsdannelse i sociale praksisser. En central opgave for vidensgruppen er at udvikle metoder til at forstå, analysere, kritisere og påvirke praksisser inden for forskellige samfundsmæssige områder. Denne metodeudvikling vil ske i forbindelse med næranalyser af konkrete tekster, interaktioner og praksisser. Leder af Mattering er Pirkko Raudaskoski.

Mattering: Centre for Discourse & Practice

Qualitative studies (QS) - Aalborg

Qualitative studies (QS)

Vidensgruppen QS er en del af Center for Qualitative Studies. Medlemmerne af QS forsker og underviser inden for det humanvidenskabelige område. Særlige interesseområder er kvalitativ psykologi, pædagogisk psykologi, klinisk psykologi, almen psykologi og social- og personlighedspsykologi. Leder af QS er Svend Brinkmann.

Center for Qualitative Studies

Center for Developmental & Applied Pscyhological Science (CeDAPS) - Aalborg

Cognitive Psychology Unit (CPU)

CeDAPS forsker i teoretiske og anvendte aspekter af menneskers udvikling igennem hele livet. Særlig ekspertise findes indenfor typisk og atypisk udvikling, børneneuropsykologi, sprogforstyrrelser, rehabiliteringspsykologi, dyreassisteret terapi, tvær-kulturel psykologi, mixed-methods, behandling af større databaser, samt evidensbasering af forskellige typer praksisformer. Leder af CeDAPS er Kristine Jensen de Lopez.

 

Center for Developmental & Applied Pscyhological Science

Communication and Information Studies (CIS) - København

Communication and Information Studies (CIS)

CIS samler forskere med interesser og baggrund inden for det medie-, kommunikations- og informationsvidenskabelige område. Fælles for gruppens medlemmer er en forskningsmæssig interesse i mulige og aktuelle anvendelser af kommunikations- og informationsteknologi i deres kontekst. Leder af CIS er Birger Larsen.

Communication and Information Studies

Kommunikation, It og LæringsDesign (KILD) - København

 Kommunikation, It og LæringsDesign (KILD)

KILD arbejder med at nytænke læreprocesser gennem it, hvor fokus er på it’s muligheder for at kvalificere og facilitere læring samt styrke kreativitet og innovation. KILD udgør sammen med forskere fra Institut for Læring og filosofi Forskningslab’et: It og LæringsDesign. Lab’et samler en række af landets førende forskere inden for it, læring og didaktik. Leder af ILD-K er Mie Buhl.

Kommunikation, It og LæringsDesign

Musikterapi

 Center for dokumentation og forskning i musikterapi (CEDOMUS)

Vidensgruppen i Musikterapi samler forskere der har fokus på terapeutisk anvendelse af musik med henblik på forebyggelse, behandling, genoptræning og undervisning. Endvidere varetages undervisning på den 5årige kandidatuddannelse i musikterapi, vejledning på Forskerprogrammet i Musikterapi, klinisk musikterapiudøvelse på Musikterapiklinikken på Aalborg Psykiatriske Sygehus, projektsamarbejde med offentlige institutioner og virksomheder, netværkssamarbejde med praktikere og aftagere samt en bred vidensformidling. Leder er Vidensgruppen er Stine Lindahl Jacobsen .

Vidensgruppen i Musikterapi

CENTER FOR DIALOG OG ORGANISATION (CDO) - Aalborg

Center for Dialog og Organisation (CDO)

CDO beskæftiger sig med professionelle samtaler og innovative processer i organisationer. Samtalen ses som indgang til teoretisk og analytisk forståelse af mellemmenneskelige relationer og som et redskab til intervention og innovation i organisationer. Leder af CDO er Helle Alrø.

Center for Dialog og Organisation

Center for Computermedieret Erkendelse (CE) - Aalborg

Center for Computermedieret Erkendelse (CE)


CE har fokus på forståelse gennem teknologi. Computermedieret erkendelse henter viden fra forskning indenfor tid, logik, etik, narration og interaktion. Leder af CE er Peter Øhrstrøm.

Center for Computermedieret Erkendelse

E-Learning Lab (eLL) - Aalborg

E-Learning Lab (eLL)

Vidensgruppen eLL (e-Learning Lab) forsker og underviser i design og implementering af IKT-systemer, der skal understøtte læring og videndeling. Det sker på basis af praksisstudier og altid i samarbejde med slutbrugerne og øvrige aktører. Gruppen har fokus på at opnå forståelse for brugerpraksis. Leder af eLL er Marianne Lykke.

E-Learning Lab

MaSK - Music and Sound Knowledge group - Aalborg

Music and Sound Knowledge Group

MaSK kombinerer en teoretisk og praktisk tilgang til studiet og brugen af musik og lyd. Gruppens interesse for æstetikken i lydteknologi er præget af det populære, bl.a. populærmusik, filmindustrien og computerspil. Leder af MaSK er Mark Grimshaw.

Music and Sound Knowledge group

MÆRKK - Aalborg

MÆRKK

MÆRKK er en vidensgruppe, og MÆRKKs medlemmer forsker og underviser i medier, marked og kommunikation. Interessen er samlet omkring æstetik, oplevelser, kultur og kognition.
Leder af MÆRKK er Nicolai Jørgensgaard Graakjær.

MÆRKK

Research Laboratory for Art and Technology

Research Laboratory for Art and Technology

RELATE er en tværfaglig vidensgruppe og forskningsplatform, der undersøger skæringspunkterne mellem kunstneriske færdigheder og akademisk problembaseret forskning inden for kunst og teknologi, herunder robotik, generativ kunst, lydkunst, performance, kuration, medie-, deltagerbaseret og urban kunst.

Research Laboratory for Art and Technology